תחבורה ציבורית

מכרמל ואחוזה – אוטובוסים מס’ 136/132 למרכזית המפרץ ומשם אוטובוסים מס’ 71/70/73/78/27

מהדר – אוטובוסים מס’ 110/111

מבת גלים – אוטובוס מס’ 136 למרכזית המפרץ ומשם אוטובוסים מס’ 71/70/73/78/27

ממרכזית חוף הכרמל – אוטובוס מס’ 146 למרכזית המפרץ ומשם אוטובוסים מס’ 71/70/73/78/27

ממרכזית המפרץ –  אוטובוסים מס’ 71/70/73/78/2

WAZE     “החלמה ללא מלחמה”