אין מספר מפגשים קבוע כל אחד והצרכים שלו, הכי חשוב להגיע לבדיקת הערכה אצל הד”ר.